Statsbudsjettet 2024

Nyheter
Statsbudsjettet 2024

Økt satsing på innovasjon og industrisamarbeid

– Ukraina trenger mer ammunisjon framover. Skal vi fortsette å donere, må vi øke produksjonskapasiteten i Norge, Norden og Europa. Regjeringen øker tilskuddet for forskning og utvikling for økt innovasjonstempo i forsvarssektoren. Samtidig slutter Norge seg nå til to viktige europeiske initiativer, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Krigen i Ukraina har ført til økt innovasjonstempo i forsvarssektoren

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2024 å styrke tilskuddet for forskning og utvikling med 30 millioner kroner. Den totale bevilgningen øker fra 75 millioner kroner til 105 millioner kroner for 2024. – Dette vil gjøre det enklere for norske små- og mellomstore bedrifter å ta del i utviklingen, sier Gram.  

Samtidig er Europa et viktig marked for norsk forsvarsmateriell. Norsk deltakelse i Det europeiske forsvarsfondet (EDF) har så langt vært en suksess som åpner dørene for norsk forsvarsindustri i Europa, og norske bedrifter og forskningsinstitutt har hittil vunnet støtte for i underkant av 1 milliard kroner. Regjeringen øker nå virkemiddelapparatet for deltakelse i EDF med 45 millioner kroner.

Norge slutter seg til to europeiske initiativer; ASAP og EDIRPA

EU har lansert to nye instrumenter for å styrke produksjonskapasitet av ammunisjon og missiler, samt for å oppmuntre til fellesanskaffelser. Begge instrumentene er lansert for at europeiske land skal kunne opprettholde støtte i form av forsvarsmateriell til Ukraina. Regjeringen har besluttet å delta i begge initiativer og finansierer deltakelse gjennom de militære Nansen-midlene.

– Norge er ett av få land i Europa med produksjon av artilleriammunisjon. Norsk forsvarsindustri har gode forutsetninger for å søke om midler til å utvide eller bygge opp nye produksjonslinjer, sier forsvarsministeren. 

Instrumentet for felles anskaffelser EDIRPA, European Defence Industry Reinforcement through Common Procurement Act, har en størrelse på 300 millioner Euro. Instrumentet for produksjonskapasitet ASAP, Act in Support of Ammunition Production, har en størrelse på 500 millioner Euro. Norske selskaper kan søke om midler gjennom ASAP, mens det er Forsvaret og Forsvarsmateriell som vil kunne søke midler gjennom EDIRPA. Deltakelse i EDIRPA vil gjøre at norske myndigheter kan fremme norsk industri som leverandør for felles anskaffelser som mottar støtte gjennom EDIRPA.

– Å få ned produksjonstiden er viktig for at land skal kunne donere ytterligere av egne beholdninger til Ukraina. Deltakelse i disse to europeiske initiativene er også viktig for å styrke vårt samarbeid med sentrale allierte. Felles anskaffelser har fått fornyet aktualitet med finsk og forhåpentlig snarlig svensk NATO-medlemskap, avslutter Gram.

Illustrasjonsbilde artillerigranater
Illustrasjonsbilde: En Antonov An-124 ankommer Gardermoen flystasjon for å transportere stridsvogner og ammunisjon som skal doneres til Ukraina. Foto: Onar Digernes Aase / Forsvaret