Prop. 1 S (2023–2024)

For budsjettåret 2024 under Olje- og energidepartementet Utgiftskapittel: 1800, 1810, 1820, 1825, 1850 og 1860 Inntektskapittel: 4800, 4810, 4820, 4860, 5582 og 5680

Les dokumentet

Særskilt vedlegg

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget