Prop. 1 S (2023–2024)

For budsjettåret 2024 under Forsvarsdepartementet Utgiftskapitler: 1700–1791 Inntektskapitler: 4700–4799

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget