Statsbudsjettet 2024

Nyheter
Statsbudsjettet 2024

Styrkingen av Heimevernet fortsetter

Regjeringen foreslår å bevilge 100 millioner kroner til å fortsette styrkingen av Heimevernet. – Vi vil ha et synlig forsvar som er tilstede i hele landet. Heimevernet er vårt førstelinjeforsvar med god lokalkunnskap som stiller opp på kort varsel når Forsvaret eller sivilsamfunnet trenger det, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Forsvarsministeren møtte HV-02 under Øvelse Hovedstad i september 2023.
Illustrasjonsbilde: Forsvarsministeren møtte HV-02 under Øvelse Hovedstad i september 2023. Foto: Lars Gjemble, FD

Både innsatsen under pandemien, sikringen av olje- og gassinstallasjoner og ekstremværet «Hans» er nylige eksempler på hvor viktig det er å ha et sterkt og godt forberedt heimevern.

– Vi vil fortsette satsingen på Heimevernet, og til neste år foreslår regjeringen å styrke Heimevernet med 50 millioner kroner til nye våpen og 50 millioner kroner til trening og kompetanseheving, sier forsvarsministeren.

For å øke HVs operative evne bør de gamle våpentypene erstattes med nye, moderne våpen. Dette vil også gi en logistikk- og utdanningsmessig gevinst ved at det blir færre våpentyper å drifte, samtidig som utdanningen kan forenkles.  Helt siden regjeringsskiftet har regjeringen systematisk trappet opp ressursene til årlig trening av områdestrukturen i Heimevernet.

Regjeringen legger til grunn et fortsatt høyt nivå på øving av innsatsstyrkene og hele områdestrukturen, og legger til rette for at treningsnivået kan økes i 2024. Det vil være opp til Forsvaret å fordele de økte midlene innenfor trening og kompetanseheving for å få best mulig operativ effekt.