Prop. 1 S (2023–2024)

For budsjettåret 2024 under Kultur- og likestillingsdepartementet Utgiftskapitler: 300–353 Inntektskapitler: 3300–3350 og 5568

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget