Prop. 1 LS (2023–2024)

For budsjettåret 2024 — Skatter og avgifter 2024

Les dokumentet

Rettebrev

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget