Statsbudsjettet 2004

Samarbeidsregjeringen Bondeviks forslag til statsbudsjett for 2004