Statsbudsjettet 2022

12. oktober 2021 la Regjeringen Solberg frem sitt forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett for 2022. På denne siden finner du alle dokumenter, pressemeldinger og annen relevant informasjon om budsjettet.

Bunke med dokumenter

Budsjettdokumenter og pressemeldinger

Alle dokumenter og pressemeldinger utgitt i forbindelse med Statsbudsjettet 2022.

Illustrasjonsbilde. Foto: Colourbox

Svarbrev til Stortinget

Departementene svarer på alle budsjettspørsmål og legger disse ut fortløpende her.

Mennesker

Statsbudsjettet fra A-Å

Alfabetisk oversikt over utvalgte tema i budsjettforslaget fra Regjeringen Solberg.

Aktuelt

Stortingssalen sett fra presidentpodiet

Statsbudsjettet 2022:

Finanstalen

Tidligere finansminister Jan Tore Sanners redegjørelse for Stortinget om statsbudsjettet for 2022.

Dokumenter

Meld. St. 1 (2021–2022)

Nasjonalbudsjettet 2022

Oppdaterte hovedtall for norsk økonomi og Regjeringen Solbergs syn på gjennomføringen av den økonomiske politikken.

Prop. 1 S Gul bok (2021–2022)

Statsbudsjettet 2022

Samlet framstilling av Regjeringen Solbergs forslag til budsjettvedtak. I forslaget til vedtak blir det samlede statsbudsjettet fordelt på kapitler og poster etter departement.

Prop. 1 LS (2021–2022)

Skatter, avgifter og toll 2022

Samlet framstilling av Regjeringen Solbergs forslag til skatter og avgifter, samt en oversikt over skatte- og avgiftssystemet.

Flere dokumenter