Statsbudsjettet 2022

12. oktober 2021 la regjeringen Solberg frem sitt forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett for 2022. På denne siden finner du alle dokumenter, pressemeldinger og annen relevant informasjon om budsjettet. Tilleggsnummeret til statsbudsjettet ble lagt frem 8. november 2021 av regjeringen Støre.

Illustrasjon for tilleggsnummer

Tilleggsnummer til Statsbudsjettet 2022

Tilleggsnummeret ble lagt frem 8. november 2021 av regjeringen Støre.

Bunke med dokumenter

Budsjettdokumenter og pressemeldinger

Alle dokumenter og pressemeldinger utgitt i forbindelse med Statsbudsjettet 2022.

Illustrasjonsbilde. Foto: Colourbox

Svarbrev til Stortinget

Departementene svarer på alle budsjettspørsmål og legger disse ut fortløpende her.

Aktuelt

Bilde av Jan Tore Sanner

Statsbudsjettet 2022:

Finanstalen

Tidligere finansminister Jan Tore Sanners redegjørelse for Stortinget om statsbudsjettet for 2022.

Dokumenter

Meld. St. 1 (2021–2022)

Nasjonalbudsjettet 2022

Oppdaterte hovedtall for norsk økonomi og regjeringen Solbergs syn på gjennomføringen av den økonomiske politikken.

Prop. 1 S Gul bok (2021–2022)

Statsbudsjettet 2022

Samlet framstilling av regjeringen Solbergs forslag til budsjettvedtak. I forslaget til vedtak blir det samlede statsbudsjettet fordelt på kapitler og poster etter departement.

Prop. 1 LS (2021–2022)

Skatter, avgifter og toll 2022

Samlet framstilling av regjeringen Solbergs forslag til skatter og avgifter, samt en oversikt over skatte- og avgiftssystemet.

Flere dokumenter