Forsiden

Statsbudsjettet 2022: Skatter og avgifter

Skattesatser

Tabellen viser skattesatser, fradrag og beløpsgrenser i 2021 og 2022. 

Avgiftssatser

Tabellen viser satser for merverdiavgift og særavgifter i 2021 og 2022.

Provenyvirkninger av forslaget til skatte- og avgiftsendringer

Tabellen gir en oversikt over provenyvirkningene av regjeringen Solbergs forslag. Provenyvirkningene av skatte- og avgiftsopplegget beregnes i forhold til referansesystemet for 2022.

Samlede skatte- og avgiftsendringer

Endringer i bilavgiftene

Endringer i klimaavgiftene

Samlet framstilling av regjeringen Solbergs forslag til skatter og avgifter, samt en oversikt over skatte- og avgiftssystemet finnes i Prop. 1  LS (2021–2022)