Statsbudsjettet 2022: Skatter og avgifter

Skattesatser

Tabellen viser skattesatser, fradrag og beløpsgrenser i 2021 og regjeringens forslag for 2022.

Avgiftssatser

Tabellen viser gjeldende satser for merverdiavgift og særavgifter samt forslag til satser for 2022.

Provenyvirkninger av forslaget til skatte- og avgiftsendringer

Tabellen gir en oversikt over provenyvirkningene av Regjeringen Solbergs forslag. Provenyvirkningene av skatte- og avgiftsopplegget beregnes i forhold til referansesystemet for 2022.

Samlede skatte- og avgiftsendringer

Endringer i bilavgiftene

Endringer i klimaavgiftene

Samlet framstilling av Regjeringen Solbergs forslag til skatter og avgifter, samt en oversikt over skatte- og avgiftssystemet finnes i Prop. 1  LS (2021–2022)