Statsbudsjett

Statsbudsjettet 2017

6. oktober 2016 la regjeringen Solberg frem sitt forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett for 2017.

Nett-TV:

Budsjettdokumenter:

 

Om departementenes budsjetter:

Pressemelding:

Landbruks- og matdepartementets pressekontakt:
Ståle Norang, mob.  
414 38 011.