Historisk arkiv

Jobbskaping og næringsutvikling avgjørende for fattigdomsbekjempelse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Et av de viktigste virkemidlene mot fattigdom er å skape arbeidsplasser og økonomisk vekst. Siden 2013 har regjeringen derfor satset på næringsutvikling og jobbskaping i utviklingspolitikken. I statsbudsjettet for 2017 foreslår regjeringen å overføre 1,5 milliarder til Norfund. Regjeringen satser også på yrkes- og fagopplæring i utviklingsland, sier utenriksminister Børge Brende.

Siden tiltredelsen i 2013 har regjeringen styrket innsatsen for økonomisk utvikling og jobbskaping. Jobbskaping og næringsutvikling er nødvendig for fattigdomsbekjempelse, for å skape bærekraftige og stabile stater og for å redusere avhengigheten av bistand.

Siden 2013 har regjeringen økt overføringene til Norfund med omtrent 25 prosent. Norfunds oppgave er å bidra til utvikling gjennom lønnsomme og bærekraftige investeringer. Fondet har investert mer enn 15 milliarder kroner i om lag 700 selskaper i utviklingsland.

I Stortingsmelding 35 «Sammen om jobben», om næringsutvikling og jobbskaping i utviklingslandene, blir det understreket at bistanden skal benyttes strategisk og at det er nødvendig å mobilisere privat sektor.

- Gjennom bistanden må vi legge til rette for at bedriftene kan gjøre det de kan best: Skape vekst og arbeidsplasser. Vi har derfor nylig inngått et strategiske partnerskap med næringslivet gjennom en intensjonsavtale med Næringslivets hovedorganisasjon (NHO). Vi har også lansert en ny tilskuddsordning for yrkes- og fagutdanning i utviklingsland. Over de neste fem årene vil vi bruke opptil 500 millioner på slike tiltak, sier utenriksminister Brende.

De multilaterale utviklingsbankene er også effektive kanaler for arbeid rettet mot jobbskaping og næringsutvikling. Regjeringen vil prioritere et høyt nivå på Norges bidrag til utviklingsbankene og videreføre et sterkt engasjement i bankenes styrer.