Meld. St. 35 (2014–2015)

Sammen om jobben — Næringsutvikling innenfor utviklingssamarbeidet

Meldingen omhandler hvordan norsk bistand skal legge til rette for private investeringer, jobbskaping og fattigdomsreduksjon i utviklingsland. Bistanden skal i større grad ha en katalytisk effekt ved å utløse andre former for kapital, og bidra til lokale økonomiske ringvirkninger av private investeringer. Regjeringen vil øke innsatsen for å bedre rammevilkår, kompetanseoverføring og etablere nye ordninger for samarbeid med næringslivet.

Les dokumentet

Vedlegg

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget