Statens pensjonsfond

Ansvarlig forvaltning

Statens pensjonsfond

Ansvarlig forvaltning er en integrert del av forvaltningen av Statens pensjonsfond, der formålet er å ivareta fondets finansielle interesser gjennom å fremme ansvarlig virksomhet og langsiktig verdiskaping i selskapene fondet er investert i. Finansdepartementet legger i mandatene for SPU og SPN til grunn at god avkastning over tid avhenger av en bærekraftig utvikling og velfungerende markeder.

Eierskapsutøvelse

Norges Bank har i oppdrag å ta hensyn til god selskapsstyring, miljø og samfunnsmessige forhold i den operative forvaltningen av SPU.

Etiske retningslinjer

Statens pensjonsfond utland (SPU) har vært underlagt etiske retningslinjer siden 2004. Etikkrådet gir råd til Norges Bank om observasjon og utelukkelse av selskaper fra Statens pensjonsfond utland.

Aktuelt nå

Kontakt

Avdeling for formuesforvaltning (AFF)

Telefon: 22 24 41 63
Adresse: Postboks 8008 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 40, 0030 Oslo