Meld. St. 22 (2023–2024)

Statens pensjonsfond 2024

Finansdepartementet legger i denne meldingen frem resultater og vurderinger av forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2023. Meldingen drøfter flere viktige temaer, herunder unoterte aksjer og håndtering av SPNs høye eierandeler i det norske aksjemarkedet. 

Les dokumentet

English translation

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget