Renter

Her finnes informasjon om forsinkelsesrenten, normrenten for beskatning av billige lån hos arbeidsgiver og rentesatsen for restskatt og tilbakebetaling av skatt. For informasjon om styringsrenten (foliorenten), se nettsidene til Norges Bank.

Forsinkelsesrente

Forsinkelsesrenten skal fastsettes hvert halvår, med virkning fra 1. januar og fra 1. juli. Finansdepartementet har fastsatt forsinkelsesrenten til 8,50 prosent fra 1. januar 2018.

Normrente for beskatning av rimelig lån hos arbeidsgiver

Normrenten for november og desember 2016 er beregnet til 2,2 prosent. Normrenten for januar og februar 2017 er også beregnet til 2,2 prosent.

Rente for restskatt og tilbakebetaling av skatt

Det er samme sats for rentegodtgjørelse og for rentetillegg. For 2015 er rentetillegget 0,56 prosent per år, beregnet fra 1. juli 2015 til forfall første termin restskatt i 2016.

Aktuelt nå

Forsinkelsesrente og standardkompensasjon fra 1. januar 2017

Finansdepartementet har i forskrift fastsatt forsinkelsesrenten for første halvår 2017. Rentesatsen skal være 8,50 prosent p.a. Finansdepartementet har videre fastsatt standardkompensasjon for inndrivelseskostnader i norske kroner til 360 kroner.

Fradrag for gjeldsrenter i interessefellesskap

Regler om begrensning av rentefradrag i interessefellesskap ble innført fra og med 2014 for å motvirke uheldig skatteplanlegging.

Dokumenter

Retningslinjer for fastsettelse av rentesats for forsinkelsesrente

Finansdepartementet vil med dette gi informasjon om hvilke retningslinjer departementet vil følge ved fastsettelsen av rentesatsen etter forsinkelsesrenteloven § 3.

Kontakt

Finansmarkedsavdelingen (FMA)

Telefon: 22 24 45 21
Adresse: Postboks 8008 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 40, 0030 Oslo

Skattelovavdelingen (SL)

Telefon: 22 24 44 31/33
Adresse: Postboks 8008 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 40, 0030 Oslo