Økonomi og budsjett

Renter

Her finnes informasjon om forsinkelsesrenten, normrenten for beskatning av billige lån hos arbeidsgiver. For informasjon om styringsrenten (foliorenten), se nettsidene til Norges Bank.

Illustrasjonsbilde. Foto: Colourbox

Forsinkelsesrente

Forsinkelsesrenten skal fastsettes hvert halvår, med virkning fra 1. januar og fra 1. juli. Finansdepartementet har fastsatt forsinkelsesrenten til 9,25 prosent fra 1. juli 2022.

Illustrasjonsbilde. Foto: Colourbox

Normrente for beskatning av rimelig lån hos arbeidsgiver

Fordelen ved rimelige lån i arbeidsforhold blir beskattet ved hjelp av en normrentesats fastsatt av Skattedirektoratet.

Aktuelt nå

Illustrasjonsbilde. Foto: Colourbox

Forsinkelsesrente og standardkompensasjon fra 1. juli 2022

Finansdepartementet har i forskrift fastsatt forsinkelsesrenten for andre halvår 2022. Rentesatsen skal være 9,25 prosent p.a. Finansdepartementet har videre fastsatt standardkompensasjon for inndrivelseskostnader i norske kroner til 400 kroner.

Kontakt

Finansmarkedsavdelingen (FMA)

Telefon: 22 24 45 21
Adresse: Postboks 8008 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 40, 0030 Oslo

Skattelovavdelingen (SL)

Telefon: 22 24 44 31/33
Adresse: Postboks 8008 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 40, 0030 Oslo