Økonomi og budsjett

Renter

Her finnes informasjon om forsinkelsesrenten og normrenten for beskatning av billige lån hos arbeidsgiver. For informasjon om styringsrenten (foliorenten), se nettsidene til Norges Bank.

Illustrasjonsbilde. Foto: Colourbox

Forsinkelsesrente

Forsinkelsesrenten skal fastsettes hvert halvår, med virkning fra 1. januar og fra 1. juli. Finansdepartementet har fastsatt forsinkelsesrenten til 10,75 prosent fra 1. januar 2023.

Illustrasjonsbilde. Foto: Colourbox

Normrente for beskatning av rimelig lån hos arbeidsgiver

Fordelen ved rimelige lån i arbeidsforhold blir beskattet ved hjelp av en normrentesats fastsatt av Skattedirektoratet.

Mer om renter

Kontakt

Finansmarkedsavdelingen (FMA)

Telefon: 22 24 45 21
Adresse: Postboks 8008 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 40, 0030 Oslo

Skattelovavdelingen (SL)

Telefon: 22 24 44 33
Adresse: Postboks 8008 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 40, 0030 Oslo