Renter

Her finnes informasjon om forsinkelsesrenten, normrenten for beskatning av billige lån hos arbeidsgiver og rentesatsen for restskatt og tilbakebetaling av skatt. For informasjon om styringsrenten (foliorenten), se nettsidene til Norges Bank.

Illustrasjonsbilde. Foto: Colourbox

Forsinkelsesrente

Forsinkelsesrenten skal fastsettes hvert halvår, med virkning fra 1. januar og fra 1. juli. Finansdepartementet har fastsatt forsinkelsesrenten til 8 prosent fra 1. juli 2020.

Illustrasjonsbilde. Foto: Colourbox

Normrente for beskatning av rimelig lån hos arbeidsgiver

Fordelen ved rimelige lån i arbeidsforhold blir beskattet ved hjelp av en normrentesats fastsatt av Skattedirektoratet.

Illustrasjonsbilde. Foto: Colourbox

Rente for restskatt og tilbakebetaling av skatt

Det er samme sats for rentegodtgjørelse og for rentetillegg. For 2017 er rentetillegget 0,39 prosent per år, beregnet fra 1. juli 2017 til forfall første termin restskatt i 2018.

Aktuelt nå

Illustrasjonsbilde. Foto: Colourbox

Forsinkelsesrente og standardkompensasjon fra 1. juli 2021

Finansdepartementet har i forskrift fastsatt forsinkelsesrenten for andre halvår 2021. Rentesatsen skal være 8 prosent p.a. Finansdepartementet har videre fastsatt standardkompensasjon for inndrivelseskostnader i norske kroner til 400 kroner.

Illustrasjonsbilde. Foto: Colourbox

Fradrag for gjeldsrenter i interessefellesskap

Regler om begrensning av rentefradrag i interessefellesskap ble innført fra og med 2014 for å motvirke uheldig skatteplanlegging.

Kontakt

Finansmarkedsavdelingen (FMA)

Telefon: 22 24 45 21
Adresse: Postboks 8008 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 40, 0030 Oslo

Skattelovavdelingen (SL)

Telefon: 22 24 44 31/33
Adresse: Postboks 8008 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 40, 0030 Oslo