Renter

Her finnes informasjon om forsinkelsesrenten, normrenten for beskatning av billige lån hos arbeidsgiver og rentesatsen for restskatt og tilbakebetaling av skatt. For informasjon om styringsrenten (foliorenten), se nettsidene til Norges Bank.

Forsinkelsesrente

Forsinkelsesrenten skal fastsettes hvert halvår, med virkning fra 1. januar og fra 1. juli. Finansdepartementet har fastsatt forsinkelsesrenten til 9,00 prosent fra 1. juli 2015.

Normrente for beskatning av rimelig lån hos arbeidsgiver

Normrenten for mars og april er beregnet til 2,90 prosent. For mai og juni er den beregnet til 2,80 prosent.

Rente for restskatt og tilbakebetaling av skatt

Det er samme sats for rentegodtgjørelse og for rentetillegg. For 2013 var rentetillegget 1,08 prosent per år, beregnet fra 1. juli 2013 til forfall første termin restskatt i 2014.

Aktuelt nå

Forsinkelsesrente

Finansdepartementet har fastsatt forsinkelsesrenten til 9,25 prosent fra 1. januar 2015.

Fradrag for gjeldsrenter i interessefellesskap

Regler om begrensning av rentefradrag i interessefellesskap ble innført fra og med 2014 for å motvirke uheldig skatteplanlegging.

Flere aktuelle saker om Renter

Dokumenter

Retningslinjer for fastsettelse av rentesats for forsinkelsesrente

Finansdepartementet vil med dette gi informasjon om hvilke retningslinjer departementet vil følge ved fastsettelsen av rentesatsen etter forsinkelsesrenteloven § 3.

Kontakt

Finansmarkedsavdelingen

Telefon: 22 24 45 21
Adresse: Postboks 8008 Dep, 0030 Oslo

Skattelovavdelingen (SL)

Telefon: 22 24 44 31/33
Adresse: Postboks 8008 Dep, 0030 Oslo