Renter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Her finnes informasjon om forsinkelsesrenten, normrenten for beskatning av billige lån hos arbeidsgiver og rentesatsen for restskatt og tilbakebetaling av skatt. For informasjon om styringsrenten (foliorenten), se nettsidene til Norges Bank.

Forsinkelsesrente

Forsinkelsesrenten skal fastsettes hvert halvår, med virkning fra 1. januar og fra 1. juli. Finansdepartementet har fastsatt forsinkelsesrenten til 8,50 prosent fra 1. juli 2016.

Normrente for beskatning av rimelig lån hos arbeidsgiver

Normrenten for januar og februar 2016 er beregnet til 2,5 prosent. Normrenten for mars og april 2016 er beregnet til 2,3 prosent.

Rente for restskatt og tilbakebetaling av skatt

Det er samme sats for rentegodtgjørelse og for rentetillegg. For 2013 var rentetillegget 1,08 prosent per år, beregnet fra 1. juli 2013 til forfall første termin restskatt i 2014.

Aktuelt nå

Forsinkelsesrente og standardkompensasjon fra 1. januar 2016

Finansdepartementet har i forskrift fastsatt forsinkelsesrenten for første halvår 2016. Rentesatsen skal være 8,75 prosent p.a. Finansdepartementet har videre fastsatt standardkompensasjon for inndrivelseskostnader i norske kroner til 370 kroner.

Fradrag for gjeldsrenter i interessefellesskap

Regler om begrensning av rentefradrag i interessefellesskap ble innført fra og med 2014 for å motvirke uheldig skatteplanlegging.

Flere saker om Renter

Dokumenter

Retningslinjer for fastsettelse av rentesats for forsinkelsesrente

Finansdepartementet vil med dette gi informasjon om hvilke retningslinjer departementet vil følge ved fastsettelsen av rentesatsen etter forsinkelsesrenteloven § 3.

Kontakt

Finansmarkedsavdelingen

Telefon: 22 24 45 21
Adresse: Postboks 8008 Dep, 0030 Oslo

Skattelovavdelingen (SL)

Telefon: 22 24 44 31/33
Adresse: Postboks 8008 Dep, 0030 Oslo