Skjermingsrente for inntektsåret 2015

Skjermingsrenten i aksjonærmodellen og deltakermodellen settes til 0,6 prosent for inntektsåret 2015. Maksimal skjermingsrente i foretaksmodellen settes til 0,8 prosent.

Skatteetaten har publisert skjermingsrenten for inntektsåret 2015. Skjermingsrenten i aksjonærmodellen og deltakermodellen settes til 0,6 prosent. Maksimal skjermingsrente i foretaksmodellen settes til 0,8 prosent.

Les mer hos Skatteetaten