Ulike lånekanaler kan forklare ulik rente

Mindre bruk av digitale kanaler og mer bruk av dyre forbrukslån kan forklare at gjennomsnittlig lånerente er høyere for noen grupper enn for andre. Det viser en rapport som undersøker om det forekommer etnisk diskriminering i bankers utlånspraksis i Norge.

Rapporten er utarbeidet av Samfunnsøkonomisk analyse AS på oppdrag fra Finansdepartementet. I prosjektet er det benyttet litteraturstudie, registerdata, bankdata og intervjuer av en rekke aktører. I rapporten kommer det frem at det er forskjeller i gjennomsnittlig rente på lån ut fra innvandringsstatus. Det er forskjeller både mellom innvandrere fra ulike deler av verden, og mellom innvandrere og resten av befolkningen. Når Samfunnsøkonomisk analyse kontrollerer for ulik bruk av formidlingskanal (digital eller kontor/manuell) og låntakerforskjeller, så finner de ikke lenger noen signifikant forskjell i lånebetingelser. Rapporten slår fast at forskjellen i lånebetingelser ikke skyldes etnisk diskriminering i bankenes utlånspraksis.