Historisk arkiv

Graverutvalget og etiske retningslinjer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Finansdepartementet

Ansvarlige investeringer

Høsten 2002 satte Regjeringen ned et offentlig utvalg som skulle foreslå etiske retningslinjer for Statens petroleumsfond. Utvalget, som ble ledet av professor Hans Petter Graver, la fram sin utredning 25. juni 2003. Forslaget ble behandlet i Revidert nasjonalbudsjett 2004, og i desember 2004 innførte Regjeringen etiske retningslinjer for Petroleumsfondet i samsvar med Graverutvalgets utredning.

Les Graverutvalgets utredning her