Endret sammensetning av Etikkrådet

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Finansdepartementet har i dag gjenoppnevnt Cecilie Hellestveit og oppnevnt Egil Matsen som medlemmer av Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland (SPU). Samtidig er medlemmene Svein Richard Brandtzæg og Siv Helen Rygh Torstensen utpekt som henholdsvis ny leder og nestleder.

Etikkrådet gir råd til Norges Bank om observasjon og utelukkelse av selskaper fra SPU basert på retningslinjer fastsatt av Finansdepartementet. Sammensetningen av Etikkrådet skal sikre at rådet har god og bred kompetanse for å kunne utføre sitt oppdrag.

Etikkrådet vil fra 1. juni 2023 ha følgende sammensetning:

  • Svein Richard Brandtzæg (leder, oppnevnt t.o.m. 31.mai 2025)
  • Siv Helen Rygh Torstensen (nestleder, oppnevnt t.o.m. 31.mai 2025)
  • Cecilie Hellestveit (medlem, oppnevnt t.o.m. 31.mai 2027)
  • Egil Matsen (medlem, oppnevnt t.o.m. 31.mai 2027)
  • Vigdis Vandvik (medlem, oppnevnt t.o.m. 31.mai 2025)

Medlemmenes bakgrunn:

Svein Richard Brandtzæg (leder)
Brandtzæg er tidligere konsernsjef i Norsk Hydro, med virksomhet i 40 land. Brandtzæg er utdannet sivilingeniør, har doktorgrad i kjemi fra NTNU og er i tillegg bedriftsøkonom fra Handelshøyskolen Bl. Brandtzæg har bred erfaring fra ulike styrer og utvalg. Brandtzæg var medlem av Etikkutvalget for SPU (NOU 2020:7) og ledet Distriktsnæringsutvalget (NOU 2020:12).

Siv Helen Rygh Torstensen (nestleder)
Rygh Torstensen er juridisk direktør i Equinor. Hun er utdannet jurist fra Universitetet i Bergen og har advokatbevilling. Hun har jobbet i Equinor (tidligere Statoil) siden 1998. Torstensen har hatt ulike stillinger i juridisk avdeling, blant annet som Corporate Compliance Officer. Hun var medlem av NHOs rådgivende utvalg for etikk og samfunnsansvar 2009-2011 og var i sekretariatet for granskingen av terroristangrepet i In Amenas i 2013.

Cecilie Hellestveit
Hellestveit er jurist med doktorgrad i humanitærrett, med internasjonale menneskerettigheter, internasjonal rett og selskapsrett som spesialfag. Hun er også Cand. M. Philol. med hovedfagsstudier i midtøstenkunnskap og arabisk. Hun har bakgrunn fra forskningsinstitusjoner som PRIO, SMR, NPI, IKOS og ILPI. Hellestveit har også vært tilknyttet Atlantic Council i Washington D.C. Hun har for tiden et engasjement i Forsvaret. Hellestveit har hatt styreverv i Flyktningerådet, UNE og vært medlem av komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk i Helse Sør-Øst.

Egil Matsen 
Matsen har doktorgrad i samfunnsøkonomi fra Norges Handelshøyskole. Fra 1. april er han tilbake som professor i samfunnsøkonomi ved NTNU. Matsen er tidligere visesentralbanksjef med særlig ansvar for SPU og medlem av hovedstyret i Norges Bank. Han har vært administrerende direktør i Forte Fondsforvaltning, professor og leder ved Institutt for samfunnsøkonomi ved NTNU og forsker i forskningsavdelingen i Norges Bank. Matsen er styremedlem i KLPs konsernstyre. Han ledet Koronakommisjonen under dens arbeid med rapport nr. 2. og var medlem i utvalget som i 2019-2020 vurderte de etiske retningslinjene for SPU.

Vigdis Vandvik
Vandvik er professor ved Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Bergen. Hun har en doktorgrad i planteøkologi. Vandvik er senterdirektør for CeSAM senter for bærekraftig arealbruk, og har siden 2017 vært tilknyttet Bjerknessenteret for klimaforskning. Vandvik har opparbeidet seg internasjonal erfaring gjennom deltakelse i en rekke internasjonale forskningsprosjekter og -komiteer. Hun har erfaring fra deltakelse i råd og utvalg. Vandvik er medlem av det internasjonale naturpanelet IPBES) og regjeringens naturrisikoutvalg. Hun var nestleder i hovedkomiteen til Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM).

Les også: