Etikkrådet

Ansvarlige investeringer

Etikkrådet ble oppnevnt av kongen i statsråd 19. november 2004. Dette er et uavhengig råd som vurderer om investeringer i enkelte selskaper er i strid med de etiske retningslinjene for forvaltningen av Statens pensjonsfond utland.

Etikkrådet overvåker SPUs portefølje og gir råd til Norges Bank om observasjon og utelukkelse av selskaper etter kriteriene for hhv. produktbasert utelukkelse (§ 2) og atferdsbasert observasjon og utelukkelse (§ 3) i retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra SPU.

Etikkrådet består av fem medlemmer som oppnevnes av Finansdepartementet etter innstilling fra Norges Bank. Etikkrådet har sitt eget sekretariat og avgir årlig rapport om sin virksomhet til Finansdepartementet.