Årlig melding til Stortinget

Om forvaltningen av Statens pensjonsfond

Hensynet til å bevare tillit til fondet og fondskonstruksjonen forutsetter stor grad av åpenhet om forvaltningen av Statens pensjonsfond. Departementet gjør rede for forvaltningen av fondet i nasjonalbudsjettet og i en årlig melding til Stortinget.

Meld. St. 22 (2023-2024) Statens pensjonsfond 2024

Meld. St. 17 (2022-2023) Statens pensjonsfond 2023

Meld. St.  9 (2021-2022) Statens pensjonsfond 2022

Meld. St. 24 (2020-2021) Statens pensjonsfond 2021

Meld. St. 32 (2019-2020) Statens pensjonsfond 2020

Meld. St. 20 (2018-2019) Statens pensjonsfond 2019

Meld. St. 13 (2017-2018) Statens pensjonsfond 2018

Meld. St. 26 (2016-2017) Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2016

Meld. St. 23 (2015-2016) Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2015

Meld. St. 21 (2014-2015) Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2014

Meld. St. 19 (2013-2014) Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2013

Meld. St. 27 (2012–2013) Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2012

Meld. St. 17 (2011–2012) Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2011

Meld. St. 15 (2010–2011) Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2010

Meld. St. 10 (2009–2010) Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2009

Meld. St. 20 (2008–2009) Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2008

Meld. St. 16 (2007–2008) Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2007

Meld. St. 24 (2006–2007) Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2006