Meld. St. 19 (2013–2014)

Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2013

Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2013

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget