Meld. St. 19 (2013–2014)

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2013

Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2013

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no