Meld. St. 10 (2009-2010)

Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2009

Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2009

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no