Meldinger til Stortinget

Meld. St. 10 (2009-2010)

Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2009

Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2009

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget