Meld. St. 17 (2011–2012)

Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2011

Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2011

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no