Meld. St. 17 (2011–2012)

Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2011

Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2011

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget