Meldinger til Stortinget

Meld. St. 15 (2010–2011)

Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2010

Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2010

Les dokumentet

Følg meldingen på Stortinget