Meld. St. 21 (2014–2015)

Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2014

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget