Meld. St. 21 (2014–2015)

Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2014

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no