Historisk arkiv

Statens pensjonsfond:

Pressemeldinger
Statens pensjonsfond:

Investeringer i eiendom og infrastruktur skal utredes

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har satt ned en ekspertgruppe som skal utrede eiendoms- og infrastrukturinvesteringer i Statens pensjonsfond utland (SPU). – Vi ser hele tiden på hvordan endringer i investeringsstrategien kan bedre avkastningen av fondet innenfor fortsatt moderat risiko, sier finansminister Siv Jensen.

Departementet varslet i desember 2014 en utredning av om den øvre grensen for eiendomsinvesteringer på 5 prosent skal økes og om det skal åpnes opp for at fondet skal kunne investere i unotert infrastruktur.

Departementet har bedt ekspertgruppen gi råd om investeringer i eiendom og infrastruktur kan bedre forholdet mellom avkastning og risiko, samt hvordan departementet best kan utforme mandatet til Norges Bank for slike investeringer.

Ekspertgruppen ledes av professor Stijn Van Nieuwerburgh ved New York University. Med seg i gruppen har han Richard Stanton, professor ved University of California og Leo de Bever, tidligere leder av det statlige kanadiske investeringsfondet Alberta Investment Management Corporation.

- Fondets investeringsstrategi er utviklet gradvis over tid, basert på omfattende faglige vurderinger. Dette vil også være tilfelle for denne utredningen av investeringer i eiendom og infrastruktur, sier finansminister Siv Jensen.

Departementet har også bedt Norges Bank om råd. Departementet tar sikte på at vurderingene fra Norges Bank og ekspertgruppen kan behandles i meldingen om forvaltningen av Statens pensjonsfond som legges fram våren 2016.

Dersom det eventuelt åpnes opp for investeringer i unotert infrastruktur på mer generelt grunnlag, vil også investeringer i unotert infrastruktur for fornybar energi og framvoksende markeder bli en del av investeringsuniverset til SPU. Analysene og rådene fra ekspertgruppen og Norges Bank skal omhandle investeringer i disse markedene. Det skal legges til grunn at det stilles samme krav til slike investeringer som til andre investeringer i SPU.

 

Les mer:

 

Nett-tv Nett-TV: Pressekonferanse om Statens pensjonsfond

Se sendingen her

Se sendingen her