Meld. St. 32 (2019–2020)

Statens pensjonsfond 2020

Finansdepartementet legger i denne meldingen frem resultater og vurderinger av forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2019 og første halvår 2020. Meldingen drøfter flere viktige temaer i videreutviklingen av strategien for investeringene. Den gjør også rede for arbeidet med ansvarlig forvaltning.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget