Meld. St. 20 (2018–2019)

Statens pensjonsfond 2019

Finansdepartementet legger i denne meldingen frem resultater og vurderinger av forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2018. Meldingen drøfter flere viktige temaer i videreutviklingen av strategien for investeringene. Den gjør også rede for arbeidet med ansvarlig forvaltning.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget