Lover og annet regelverk

Statens pensjonsfond

De formelle rammebetingelsene for Statens pensjonsfond og forvaltningen av midlene følger av lov, instrukser mv. og mandater med utfyllende bestemmelser.

Stortinget

 

Finansdepartementet

 

 Norges Bank og Folketrygdfondet