Lover og forskrifter

Statens pensjonsfond

De formelle rammebetingelsene for Statens pensjonsfond og forvaltningen av fondets midler er definert gjennom lov og retningslinjer med utfyllende bestemmelser.

Stortinget

 Finansdepartementet

 NBIM og Folketrygdfondet