Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Markedsverdi

Statens pensjonsfond

Ved utgangen av første halvår 2019 var markedsverdien av Statens pensjonsfond 9 414 milliarder kroner. SPU utgjorde om lag 97 prosent av markedsverdien samlet.

Statens pensjonsfonds markedsverdi 1996 – 30. juni 2019.
Milliarder kroner

Statens pensjonsfonds markedsverdi
Kilder: Norges Bank, Folketrygdfondet og Finansdepartementet

Oppbyggingen av kapital i SPU er for en vesentlig del omgjøring av olje- og gassressurser i Nordsjøen og Norskehavet til finansielle fordringer på utlandet. De løpende inntektene fra petroleumsvirksomheten har således en annen karakter enn statens øvrige inntekter, ettersom de delvis har sitt motstykke i en reduksjon av statens petroleumsformue. Samtidig varierer de løpende inntektene mye, særlig som følge av svingninger i oljeprisen.

Grunnkapitalen i Statens pensjonsfond Norge (SPN) stammer fra overskudd på trygderegnskapene etter innføringen av folketrygden i 1967 og fram til slutten av 1970-tallet. Avkastningen av midlene i SPN overføres ikke til statskassen, men legges løpende til kapitalen. Det er ingen overføringer av kapital mellom de to delene av Statens pensjonsfond.