Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Markedsverdi

Statens pensjonsfond

Ved utgangen av 2017 var markedsverdien av Statens pensjonsfond 8 724 milliarder kroner. SPU utgjorde i overkant av 97 prosent av markedsverdien samlet.

Statens pensjonsfonds markedsverdi 1996 – 30. juni 2018.
Milliarder kroner

Illustrasjonsbilde om markedsverdi

Kilder: Norges Bank, Folketrygdfondet og Finansdepartementet

Oppbyggingen av kapital i SPU er for en vesentlig del omgjøring av olje- og gassressurser i Nordsjøen og Norskehavet til finansielle fordringer på utlandet. De løpende inntektene fra petroleumsvirksomheten har således en annen karakter enn statens øvrige inntekter, ettersom de delvis har sitt motstykke i en reduksjon av statens petroleumsformue. Samtidig varierer de løpende inntektene mye, særlig som følge av svingninger i oljeprisen.

Grunnkapitalen i SPN stammer fra overskudd på trygderegnskapene etter innføringen av folketrygden i 1967 og fram til slutten av 1970-tallet. Avkastningen av midlene i SPN overføres ikke til statskassen, men legges løpende til kapitalen. Det er ingen overføringer av kapital mellom de to delene av Statens pensjonsfond.

Til toppen