Markedsverdi

Statens pensjonsfond Norge (SPN)

SPNs markedsverdi 1996 – juni 2021. Milliarder kroner1

Tabell markedsverdi spn