Statens pensjonsfond Norge (SPN)

Markedsverdi

Statens pensjonsfond Norge (SPN)

SPNs markedsverdi 1996 – første halvår 2022. Milliarder kroner1

SPN Markedsverdi