Forvaltningsresultater

Statens pensjonsfond Norge (SPN)

Avkastning av SPN målt i norske kroner. Årlig geometrisk gjennomsnitt. Prosent Siste 12 mnd.  Siste 3 år Siste 5 år Siste 10 år 2007-juni 2021 Siste 20 år
SPN            
Portefølje 23,63 8,27 9,85 9,10 7,86 8,27
Referanseindeks 22,83 7,78 9,21 8,46 6,90 7,72
Meravkastning (prosentenheter) 0,80 0,49 0,64 0,64 0,96 0,54
             
Aksjer1            
Portefølje 40,27 10,42 14,05 11,60 8,45 10,28
Referanseindeks 39,53 10,38 13,67 11,10 7,23 9,34
Meravkastning (prosentenheter) 0,73 0,04 0,38 0,50 1,22 0,93
             
Obligasjoner2            
Portefølje 0,33 4,10 3,00 4,71 5,34 5,57
Referanseindeks -0,62 2,95 2,00 3,82 4,50 5,13
Meravkastning (prosentenheter) 0,95 1,15 1,00 0,89 0,85 0,44
             
Realavkastning            
Prisvekst 2,85 2,05 2,12 2,13 2,15 1,95
Forvaltningskostnader 0,06 0,06 0,07 0,08 0,08 0,06
Netto realavkastning 20,14 6,03 7,50 6,75 5,52 6,14

1 Første nordiske aksjeinvestering ble gjort i mai 2001.

2 Første nordiske obligasjonsinvestering ble gjort i februar 2007.

Kilder: Folketrygdfondet, Macrobond og Finansdepartementet