Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forvaltningsresultater

Statens pensjonsfond Norge (SPN)

Samlet avkastning av SPN 2018 var minus 0,4 prosent målt i norske kroner og før fradrag for forvaltningskostnader. Avkastningen av porteføljene var minus 1,8 prosent og 1,7 prosent for henholdsvis aksjer og obligasjoner.

Resultater i forvaltningen av SPN i 2018, målt i norske kroner

Kilde: Folketrygdfondet og Finansdepartementet

Fondets gjennomsnittlige, årlige avkastning de siste 20 årene har vært 7,6 prosent før fradrag for forvaltningskostnader. Netto realavkastning, som er nominell avkastning fratrukket forvaltningskostnader og prisstigning, er i samme periode beregnet til 5,3 prosent, se tabell under. 

Avkastningen av SPN sammenliknes med referanseindeksen fastsatt av Finansdepartementet. Folketrygdfondet oppnådde i 2018 en avkastning i forvaltningen som var 0,8 prosentenheter høyere enn avkastningen av referanseindeksen. Det var meravkastning i både aksje- og obligasjonsforvaltningen. Resultatene må vurderes over tid. De siste 20 årene har årlig brutto meravkastning i forvaltningen av SPN vært 0,5 prosentenheter. Brutto meravkastning anses å være et rimelig mål på netto verdiskaping i den operasjonelle forvaltningen, se omtale i kapittel 7 i fondsmeldingen for 2015.

Kilder: Folketrygdfondet og Finansdepartementet

Til toppen