Forvaltningsresultater

Statens pensjonsfond Norge (SPN)

Avkastning av SPN målt i norske kroner. Årlig geometrisk gjennomsnitt. Prosent 2021  Siste 3 år Siste 5 år Siste 10 år 2007- 2021 Siste 20 år
SPN            
Portefølje 14,00 11,72 9,49 9,97 7,94 8,37
Referanseindeks 13,03 10,96 8,79 9,29 6,96 7,82
Meravkastning (prosentenheter) 0,97 0,75 0,70 0,68 0,98 0,54
             
Aksjer1            
Portefølje 24,86 16,81 13,31 13,60 8,74 11,20
Referanseindeks 23,56 16,34 12,81 12,98 7,49 10,46
Meravkastning (prosentenheter) 1,30 0,47 0,50 0,62 1,25 0,76
             
Obligasjoner2            
Portefølje -1,43 3,31 3,05 4,10 5,12 5,28
Referanseindeks -2,05 2,16 2,07 3,28 4,29 4,82
Meravkastning (prosentenheter) 0,61 1,15 0,98 0,82 0,83 0,46
             
Realavkastning            
Prisvekst 3,48 2,31 2,31 2,21 2,16 2,03
Forvaltningskostnader 0,06 0,06 0,07 0,08 0,08 0,06
Netto realavkastning 10,11 9,14 6,95 7,52 5,57 6,15

1 Første nordiske aksjeinvestering ble gjort i mai 2001.

2 Første nordiske obligasjonsinvestering ble gjort i februar 2007.

Kilder: Folketrygdfondet, Macrobond og Finansdepartementet

 

Les mer i meldingen Statens pensjonsfond 2022.