Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forvaltningsresultater

Statens pensjonsfond Norge (SPN)

Samlet avkastning av SPN i første halvår 2019 var 6,6 prosent målt i norske kroner og før fradrag for forvaltningskostnader. Avkastningen av porteføljene var 9,0 prosent og 6,0 prosent for henholdsvis aksjer og obligasjoner.

Resultater til forvaltningen av SPN i første halvår 2019, målt i norske kroner

Resultater
Kilde: Folketrygdfondet og Finansdepartementet

Fondets gjennomsnittlige, årlige avkastning de siste 20 årene har vært 7,7 prosent før fradrag for forvaltningskostnader. Netto realavkastning, som er nominell avkastning fratrukket forvaltningskostnader og prisstigning, er i samme periode beregnet til 5,5 prosent, se tabell under. 

Avkastningen av SPN sammenliknes med referanseindeksen fastsatt av Finansdepartementet. Folketrygdfondet oppnådde i første halvår 2019 en avkastning i forvaltningen som var 0,29 prosentenheter høyere enn avkastningen av referanseindeksen. Det var meravkastning i både aksje- og obligasjonsforvaltningen. Resultatene må vurderes over tid. De siste 20 årene har årlig brutto meravkastning i forvaltningen av SPN vært 0,6 prosentenheter. Brutto meravkastning anses å være et rimelig mål på netto verdiskaping i den operasjonelle forvaltningen, se omtale i kapittel 7 i fondsmeldingen for 2015.

SPN nøkkeltall
Kilder: Folketrygdfondet og Finansdepartementet
Til toppen