Forvaltningsresultater

Statens pensjonsfond Norge (SPN)

Avkastning av SPN målt i norske kroner. Årlig geometrisk gjennomsnitt. Prosent 2020 Siste 3 år Siste 5 år Siste 10 år 2007-2020 Siste 20 år
SPN            
Portefølje 8,80 6,82 8,12 8,11 7,52 7,88
Referanseindeks 7,91 6,12 7,38 7,39 6,54 7,32
Meravkastning (prosentenheter) 0,89 0,69 0,74 0,72 0,98 0,55
             
Aksjer1            
Portefølje 8,05 7,82 10,56 9,72 7,67 9,50
Referanseindeks 8,23 7,46 9,94 9,08 6,43 8,40
Meravkastning (prosentenheter) -0,18 0,35 0,62 0,63 1,25 1,09
             
Obligasjoner2            
Portefølje 7,37 4,39 3,79 5,05 5,60 5,69
Referanseindeks 4,88 3,21 2,86 4,15 4,75 5,28
Meravkastning (prosentenheter) 2,49 1,18 0,93 0,89 0,85 0,42
             
Realavkastning            
Prisvekst 1,29 2,07 2,33 1,99 2,07 2,00
Forvaltningskostnader 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 0,06
Netto realavkastning 7,35 4,58 5,59 5,92 5,26 5,70

1 Første nordiske aksjeinvestering ble gjort i mai 2001.

2 Første nordiske obligasjonsinvestering ble gjort i februar 2007.