Forvaltningsresultater

Statens pensjonsfond Norge (SPN)

Avkastning av SPN målt i norske kroner. Årlig geometrisk gjennomsnitt. Prosent

2023

Siste
5 år

Siste

10 år

Siden 

2007

SPN

 

 

 

 

Faktisk portefølje

11,40

8,24

7,82

7,37

Referanseindeks

9,94

7,35

6,88

6,38

Meravkastning (prosentenheter)

1,47

0,89

0,94

0,99

 

 

 

 

 

Aksjer1

 

 

 

 

Faktisk portefølje

13,56

12,23

10,85

8,38

Referanseindeks

12,45

11,47

9,78

7,14

Meravkastning (prosentenheter)

1,12

0,76

1,07

1,24

 

 

 

 

 

Obligasjoner2

 

 

 

 

Faktisk portefølje

8,15

1,68

2,83

4,41

Referanseindeks

6,14

0,61

2,03

3,57

Meravkastning (prosentenheter)

2,00

1,07

0,80

0,85

 

 

 

 

 

Realavkastning

 

 

 

Inflasjon

4,77

3,74

3,16

2,64

Kostnader

0,06

0,06

0,07

0,07

Netto realavkastning

6,28

4,28

4,45

4,54

1 Første nordiske aksjeinvestering ble gjort i mai 2001.

2 Første nordiske obligasjonsinvestering ble gjort i februar 2007.

Kilder: Folketrygdfondet og Finansdepartementet.