Statens pensjonsfond Norge (SPN)

Forvaltningsresultater

Statens pensjonsfond Norge (SPN)

Avkastning av SPN målt i norske kroner. Årlig geometrisk gjennomsnitt. Prosent

1. halvår 20223

Siste 3 år

Siste 5 år

Siste 10 år

Siden 2007

Siste 20 år

SPN

 

 

 

 

 

 

Portefølje

-5,35

7,39

7,50

8,87

7,29

8,10

Referanseindeks

-5,86

6,57

6,75

8,14

6,31

7,57

Meravkastning (prosentenheter)

0,51

0,82

0,75

0,73

0,98

0,53

 

 

 

 

 

 

 

Aksjer1

 

 

 

 

 

 

Portefølje

-4,42

11,81

11,26

12,52

8,13

11,54

Referanseindeks

-5,48

11,06

10,51

11,74

6,85

10,86

Meravkastning (prosentenheter)

1,06

0,75

0,75

0,78

1,28

0,67

 

 

 

 

 

 

 

Obligasjoner2

 

 

 

 

 

 

Portefølje

-7,34

-0,29

1,05

2,91

4,43

4,79

Referanseindeks

-7,00

-1,21

0,30

2,19

3,66

4,38

Meravkastning (prosentenheter)

-0,34

0,92

0,75

0,72

0,78

0,41

 

 

 

 

 

 

 

Realavkastning

 

 

 

 

 

 

Prisvekst

3,11

3,49

2,99

2,72

2,41

2,24

Forvaltningskostnader

0,03

0,05

0,06

0,07

0,07

0,05

Netto realavkastning

-8,23

3,72

4,32

5,92

4,69

5,67

1 Første nordiske aksjeinvestering ble gjort i mai 2001.

2 Første nordiske obligasjonsinvestering ble gjort i februar 2007.

3 Tall siste seks måneder, dvs. ikke annualiserte tall.

Kilder: Folketrygdfondet, Macrobond og Finansdepartementet.