Statens pensjonsfond Norge (SPN)

Strategisk referanseindeks

Statens pensjonsfond Norge (SPN)

Den langsiktige investeringsstrategien for SPN fremgår av forvaltningsmandatet fra Finansdepartementet, blant annet gjennom sammensetningen av strategisk referanseindeks og tilhørende risikorammer for forvaltningen.

Den strategiske referanseindeksen har en andel aksjer på 60 prosent, mens obligasjoner utgjør resten. Referanseindeksen har videre en fordeling på 85 prosent i Norge og 15 prosent i Norden for øvrig utenom Island. Referanseindeksens sammensetning gir uttrykk for et risikonivå som er akseptabelt for fondets eiere, representert ved politiske myndigheter.

Strategisk referanseindeks SPN

Folketrygdfondet har i sammensetningen av faktisk portefølje anledning til å avvike fra referanseindeksen innenfor gitte risikorammer fastsatt av Finansdepartementet. Formålet med slike avvik er en kostnadseffektiv gjennomføring av forvaltningen og å oppnå meravkastning.

Les mer i meldingen Statens pensjonsfond 2023.