Markedsverdi

Statens pensjonsfond utland (SPU)

Utvikling i markedsverdi mai 1996–2020
Milliarder NOK (v.a.) og prosent av BNP Fastlands-Norge (h.a.)

Markedsverdi SPU

Utvikling i markedsverdi mai 1996–2020. Milliarder kroner
Individuelle komponenter

Markedsverdi komponenter SPU

Les mer i meldingen Statens pensjonsfond 2021.