Markedsverdi

Statens pensjonsfond utland (SPU)

Utvikling i markedsverdi mai 1996–2021
Milliarder NOK (venstre akse) og prosent av BNP Fastlands-Norge (høyre akse)

Figur med markesverdi

Utvikling i SPUs markedsverdi mai 1996–2021. Milliarder kroner
Individuelle komponenter

Figur med markedsverdi