Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forvaltningsresultater

Statens pensjonsfond utland (SPU)

Fondets gjennomsnittlige, årlige avkastning de siste 20 årene har vært 5,6 prosent målt i fondets valutakurv før fradrag for forvaltningskostnader. Netto realavkastning, som er nominell avkastning fratrukket forvaltningskostnader og prisstigning, er i samme periode beregnet til 3,6 prosent.

Den nominelle avkastningen av SPU i første halvår 2019 var 10,9 prosent målt i fondets valutakurv før fradrag for forvaltningskostnader. Avkastningen av aksje-, obligasjons- og den unoterte eiendomsporteføljen var henholdsvis 15,6 prosent, 6,0 prosent og 2,5 prosent.

Resultater i forvaltningen av SPU hittil i 2019, målt i fondets valutakurv

Avkastning SPU
Kilde: Norges Bank og Finansdepartementet

Avkastningen av aksje- og obligasjonsinvesteringene sammenlignes med avkastningen av referanseindeksen fastsatt av Finansdepartementet. Samlet sett oppnådde Norges Bank i første halvår 2019 en avkastning som var 0,03 prosentenheter lavere enn avkastningen av referanseindeksen. Avkastningen av både aksje- og obligasjonsinvesteringene var høyere enn avkastningen av de respektive referanseindeksene, mens avkastningen av de unoterte eiendomsinvesteringene var nær 10 prosentenheter lavere enn de aksjene og obligasjonene som Norges Bank oppgir at de har solgt for å finansiere investeringene. De siste 20 årene har Norges Bank oppnådd en gjennomsnittlig årlig brutto meravkastning på 0,24 prosentenheter, se tabell under. Brutto meravkastning anses å være et rimelig mål på netto verdiskaping i den operasjonelle forvaltningen, se omtale i kapittel 7 i fondsmeldingen for 2015.

Historiske nøkkeltall SPU
Kilder: Norges Bank og Finansdepartementet
Til toppen