Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forvaltningsresultater

Statens pensjonsfond utland (SPU)

Fondets gjennomsnittlige, årlige avkastning de siste 20 årene har vært 5,3 prosent målt i fondets valutakurv før fradrag for forvaltningskostnader. Netto realavkastning, som er nominell avkastning fratrukket forvaltningskostnader og prisstigning, er i samme periode beregnet til 3,3 prosent.

Den nominelle avkastningen av SPU i 2018 var minus 6,1 prosent målt i fondets valutakurv før fradrag for forvaltningskostnader. Avkastningen av aksje-, obligasjons- og den unoterte eiendomsporteføljen var henholdsvis minus 9,5 prosent, 0,6 prosent og 7,5 prosent.

Resultater i forvaltningen av SPU hittil i 2018, målt i fondets valutakurv

Kilde: Norges Bank og Finansdepartementet

Avkastningen av aksje- og obligasjonsinvesteringene sammenlignes med avkastningen av referanseindeksen fastsatt av Finansdepartementet. Samlet sett oppnådde Norges Bank i 2018 en avkastning som var 0,30 prosentenheter lavere enn avkastningen av referanseindeksen. Avkastningen av  aksjer var lavere enn i referanseindeksen fastsatt av Finansdepartementet, mens avkastningen av obligasjoner var om lag det samme som referanseindeksen. Resultatene i forvaltningen må vurderes over tid. De siste 20 årene har Norges Bank oppnådd en gjennomsnittlig årlig brutto meravkastning på 0,25 prosentenheter, se tabell under. Brutto meravkastning anses å være et rimelig mål på netto verdiskaping i den operasjonelle forvaltningen, se omtale i kapittel 7 i fondsmeldingen for 2015.

Kilder: Norges Bank og Finansdepartementet

Til toppen