Forvaltningsresultater

Statens pensjonsfond utland (SPU)

Avkastning av SPU målt i fondets valutakurv. Årlig geometrisk gjennomsnitt. Prosent. 2020 Siste 3 år Siste 5 år Siste 10 år Siste 20 år
SPU          
Portefølje 10,86 7,68 8,69 7,95 6,04
Referanseindeks 10,60 7,64 8,55 7,79 5,84
Meravkastining (prosentenheter)1 0,27 0,04 0,19 0,16 0,20
           
Aksjer          
Portefølje2 12,14 8,55 10,68 9,72 5,87
Referanseindeks 11,74 8,59 10,53 9,54 5,57
Meravkastining (prosentenheter) 0,40 -0,04 0,15 0,18 0,31
           
Obligasjoner          
Portefølje 7,46 5,14 4,61 4,38 4,71
Referanseindeks 6,77 4,85 4,31 4,28 4,53
Meravkastining (prosentenheter) 0,69 0,29 0,29 0,10 0,18
           
Unotert eiendom          
Portefølje3,4 -0,08 4,70 4,46 5,65  
           
Realavkastning          
Prisvekst 0,59 1,38 1,52 1,54 1,76
Forvaltningskostnader 0,05 0,05 0,05 0,06 0,08
Netto realavkastning 10,16 6,16 7,02 6,25 4,13

1 Inkluderer eiendom fra og med 2017. Før 2017 er meravkastningen beregnet basert på avkastningen av aksje- og obligasjonsporteføljen.

2 Aksjeporteføljen inkluderer fra og med 2017 noterte eiendomsinvesteringer.

3 Den første unoterte eiendomsinvesteringen ble gjennomført første kvartal 2011. Avkastning siste ti år er annualisert avkastning f.o.m. april 2011.

4 Eiendomsporteføljen inkluderer i perioden 2014-2016 også noterte eiendomsinvesteringer.

Kilder: Norges Bank og Finansdepartementet

Les mer i meldingen Statens pensjonsfond 2021.