Forvaltningsresultater

Statens pensjonsfond utland (SPU)

Avkastning av SPU målt i fondets valutakurv. Årlig geometrisk gjennomsnitt. Prosent. 2021 Siste 3 år Siste 5 år Siste 10 år Siste 20 år
SPU          
Portefølje 14,51 15,04 10,19 9,70 6,90
Referanseindeks 13,76 14,63 9,89 9,45 6,66
Meravkastning (prosentenheter)1 0,74 0,41 0,30 0,25 0,23
           
Aksjer          
Portefølje2 20,76 19,50 13,03 12,85 7,72
Referanseindeks 19,98 18,98 12,76 12,53 7,38
Meravkastning (prosentenheter) 0,78 0,52 0,27 0,32 0,34
           
Obligasjoner          
Portefølje -1,94 4,26 3,32 3,47 4,35
Referanseindeks -1,91 3,98 3,07 3,42 4,18
Meravkastning (prosentenheter) -0,03 0,28 0,25 0,05 0,18
           
Unotert eiendom          
Portefølje3,4 13,64 6,65 7,00 7,34 6,36
           
 Unotert infrastruktur for fornybar energi          
Portefølje5 4,15        
           
Realavkastning          
Prisvekst 5,20 2,52 2,23 1,77 1,96
Forvaltningskostnader 0,04 0,05 0,05 0,05 0,08
Netto realavkastning 8,81 12,17 7,74 7,74 4,76

1 Inkluderer eiendom fra og med 2017. Før 2017 er meravkastningen beregnet basert på avkastningen av aksje- og obligasjonsporteføljen. 

2 Aksjeporteføljen inkluderer fra og med 2017 noterte eiendomsinvesteringer.

3 Den første unoterte eiendomsinvesteringen ble gjennomført første kvartal 2011. Avkastning siste 20 år er annualisert avkastning f.o.m. april 2011.

4 Eiendomsporteføljen inkluderer i perioden 2014-2016 også noterte eiendomsinvesteringer.

5 Den første investeringen i unotert infrastruktur for fornybar energi ble gjennomført i mai 2021. Avkastning hittil i år er avkastningen fra og med 1. juni 2021.

Kilder: Norges Bank og Finansdepartementet

Les mer i meldingen Statens pensjonsfond 2022.