Forvaltningsresultater

Statens pensjonsfond utland (SPU)

Avkastning av SPU målt i fondets valutakurv. Årlig geometrisk gjennomsnitt. Prosent

2023

Siste 5 år

Siste 10 år

Siste 20 år

SPU

     

Portefølje

16,14

8,72

6,71

6,51

Referanseindeks

16,32

8,30

6,48

6,27

Meravkastning (prosentenheter)1

-0,18

0,42

0,22

0,23

 

 

 

 

 

Aksjer

 

 

 

Portefølje2

21,35

12,12

8,85

8,33

Referanseindeks3

20,98

11,48

8,53

7,92

Meravkastning (prosentenheter)

0,38

0,64

0,32

0,40

 

 

 

 

 

Obligasjoner

 

 

 

Portefølje

6,13

1,12

2,08

3,24

Referanseindeks4

5,62

0,48

1,79

2,99

Meravkastning (prosentenheter)

0,51

0,64

0,29

0,25

 

 

 

 

 

Unotert eiendom

 

 

 

Portefølje5

-12,37

1,25

4,27

4,34

Norges Banks interne referanseindeks6

9,72

4,34

 

 

 

 

 

 

 

Notert eiendom

 

 

 

Portefølje7

16,61

1,04

2,03

 

Norges Banks interne referanseindeks6

11,21

7,69

 

 

 

 

 

 

 

Unotert infrastruktur

 

 

Portefølje8

3,68

5,03

 

 

Norges Banks interne referanseindeks6

9,35

-6,48

 

 

  1. Meravkastningen før 2017 er beregnet basert på avkastningen av aksje- og obligasjonsporteføljen.
  2. Aksjeporteføljen uten noterte eiendomsinvesteringer. Norges Bank forvalter både noterte og unoterte eiendoms-investeringer som del av en samlet eiendomsstrategi.
  3. Referanseindeks justert for aksjer som benyttes som målestokk for eiendom.
  4. Referanseindeks justert for obligasjoner som benyttes som målestokk for eiendom og unotert infrastruktur.
  5. Den første unoterte eiendomsinvesteringen ble gjennomført i første kvartal 2011. Avkastning siste 20 år er annualisert avkastning fra og med 1. april 2011.        
  6. Norges Banks utvalgte aksjer og obligasjoner fra Finansdepartementets referanseindeks som benyttes som målestokk for notert eiendom, unotert eiendom eller infrastruktur for fornybar energi.
  7. En portefølje av noterte eiendomsinvesteringer ble i oktober 2014 overført fra aksjeforvaltningen til eiendoms-forvaltningen. Avkastning siste 10 år er annualisert avkastning fra og med 1. november 2014.
  8. Den første investeringen i unotert infrastruktur for fornybar energi ble gjennomført i mai 2021. Avkastningen siste 5 år er annualisert avkastning fra og med 1. juni 2021.

Kilder: Norges Bank og Finansdepartementet.

 

Realavkastning av SPU i 2023, siste 5, 10 og 20 år, målt i internasjonal valuta. Årlig geometrisk gjennomsnitt. Prosent

 

2023

Siste 5 år

Siste 10 år

Siste 20 år

Avkastning SPU

16,14

8,72

6,71

6,51

Inflasjon

3,20

3,52

2,43

2,29

Forvaltningskostnader

0,05

0,05

0,05

0,07

Netto realavkastning

12,49

4,97

4,13

4,05

Kilder: Norges Bank og Finansdepartementet