Forvaltningsresultater

Statens pensjonsfond utland (SPU)

Avkastning av SPU målt i internasjonal valuta. Årlig geometrisk gjennomsnitt. Prosent

1. halvår 20231

Siste 5 år

Siste 10 år

Siste 20 år

SPU

 

 

 

Portefølje

10.00

6.14

7.14

6.55

Referanseindeks

10.23

5.79

6.89

6.30

Meravkastning (prosentenheter) 2

-0.23

0.34

0.25

0.24

 

 

 

 

 

Aksjer

 

 

 

Portefølje 3

13.97

8.44

9.75

8.76

Referanseindeks 4

13.78

7.98

9.40

8.35

Meravkastning (prosentenheter)

0.19

0.46

0.35

0.41

 

 

 

 

 

Obligasjoner

 

 

 

Portefølje

2.25

0.56

1.75

3.06

Referanseindeks 5

2.02

-0.03

1.51

2.81

Meravkastning (prosentenheter)

0.22

0.59

0.23

0.24

 

 

 

 

 

Unotert eiendom

 

 

 

Portefølje6

-4.57

3.60

5.97

5.25

Aksjer og obligasjoner som er solgt

5.23

2.91

 

 

 

 

 

 

 

Notert eiendom

 

 

 

Portefølje7

1.74

-3.70

0.55

 

Aksjer og obligasjoner som er solgt

5.71

5.34

 

 

 

 

 

 

 

Unotert infrastruktur

 

 

Portefølje8

-6.53

1.11

 

 

Aksjer og obligasjoner som er solgt

4.42

-9.99

 

 

 

 

 

 

 

Realavkastning

 

 

 

 

Prisvekst

2,45

3,40

2,40

2,29

Forvaltningskostnader

0,02

0,05

0,05

0,07

Netto realavkastning

7,34

2,60

4,58

4,09

1 Tall siste seks måneder, dvs. ikke annualiserte.

2 Meravkastningen før 2017 er beregnet basert på avkastningen av aksje- og obligasjonsporteføljen.

3 Aksjeporteføljen uten noterte eiendomsinvesteringer. Norges Bank forvalter både noterte og unoterte eiendomsinvesteringer som del av en samlet eiendomsstrategi.

4 Referanseindeks justert for aksjer som er solgt for å investere i eiendom og unotert infrastruktur.

5 Referanseindeks justert for obligasjoner som er solgt for å investere i eiendom og unotert infrastruktur.

6 Den første unoterte eiendomsinvesteringen ble gjennomført i første kvartal 2011. Avkastning siste 20 år er annualisert avkastning fra og med 1. april 2011.

7 En portefølje av noterte eiendomsinvesteringer ble i oktober 2014 overført fra aksjeforvaltningen til eiendomsforvaltningen. Avkastning siste 10 år er annualisert avkastning fra og med 1. november 2014.

8 Den første investeringen i unotert infrastruktur for fornybar energi ble gjennomført i mai 2021. Avkastningen siste 5 år er annualisert avkastning fra og med 1. juni 2021.

Kilder: Norges Bank og Finansdepartementet.