Statens pensjonsfond utland (SPU)

Avkastning av SPU i norske kroner

Avkastning av SPU i 2022, siste 5, 10 og 20 år, målt i norske kroner. Årlig geometrisk gjennomsnitt. Prosent

 

 

 

 

 

 

2022

Siste 5 år

Siste 10 år

Siste 20 år

SPU

 

 

 

Portefølje

-7.93

6.78

11.22

8.24

Referanseindeks

-8.86

6.40

10.87

7.96

Meravkastning (prosentenheter)1

0.93

0.38

0.35

0.27

 

 

 

 

 

Aksjer

 

 

 

Portefølje2

-8.75

8.36

13.91

10.32

Referanseindeks3

-9.31

7.97

13.50

9.91

Meravkastning (prosentenheter)

0.56

0.38

0.41

0.42

 

 

 

 

 

Obligasjoner

 

 

 

Portefølje

-5.78

2.52

5.79

5.03

Referanseindeks4

-7.58

1.97

5.51

4.78

Meravkastning (prosentenheter)

1.80

0.55

0.27

0.25

 

 

 

 

 

Unotert eiendom

 

 

 

Portefølje5

7.27

8.09

11.37

9.48

Aksjer og obligasjoner som er solgt

-8.39

4.53

 

 

 

 

 

 

 

Notert eiendom

 

 

 

Portefølje6

-25.79

-1.75

3.80

 

Aksjer og obligasjoner som er solgt

-7.51

7.03

 

 

 

 

 

 

 

Unotert infrastruktur

 

 

Portefølje7

12.69

12.70

 

 

Aksjer og obligasjoner som er solgt

-14.22

-9.83

 

 

 

 

 

 

 

Realavkastning

 

 

 

 

Norsk prisvekst

5.77

3.08

2.72

2.25

Forvaltningskostnader

0.04

0.05

0.05

0.08

Avkastning justert for kostnader og prisvekst

-12.99

3.54

8.22

5.78

1 Meravkastningen før 2017 er beregnet basert på avkastningen av aksje- og obligasjonsporteføljen.

2 Aksjeporteføljen uten noterte eiendomsinvesteringer. Norges Bank forvalter både noterte og unoterte eiendomsinvesteringer som del av en samlet eiendomsstrategi.

3 Referanseindeks justert for aksjer som er solgt for å investere i eiendom og unotert infrastruktur.

4 Referanseindeks justert for obligasjoner som er solgt for å investere i eiendom og unotert infrastruktur.

5 Prisvekst i tabellen er basert på prisvekst målt i fondets valutakurv og på norske KPI-tall.

Kilder: Norges Bank, Macrobond og Finansdepartementet.