Statens pensjonsfond utland (SPU)

Avkastning av SPU siden 1998 i valutakurven og i norske kroner

Avkastning av SPU siden 1998, målt i fondets valutakurv og norske kroner. Årlig geometrisk gjennomsnitt. Prosent

 

Fondets valutakurv

NOK

SPU

 

Portefølje

5.70

6.99

Referanseindeks

5.41

6.69

Meravkastning (prosentenheter)1

0.30

0.30

 

 

 

Aksjer

 

Portefølje2

6.35

7.53

Referanseindeks3

5.90

7.07

Meravkastning (prosentenheter)

0.45

0.46

 

 

 

Obligasjoner

 

Portefølje

3.80

5.06

Referanseindeks4

3.57

4.83

Meravkastning (prosentenheter)

0.23

0.23

 

 

 

Realavkastning

 

Prisvekst5

2.06

2.28

Forvaltningskostnader

0.08

0.08

Avkastning justert for kostnader og prisvekst

3.50

4.53

1 Meravkastningen før 2017 er beregnet basert på avkastningen av aksje- og obligasjonsporteføljen.
2 Aksjeporteføljen uten noterte eiendomsinvesteringer. Norges Bank forvalter både noterte og unoterte eiendomsinvesteringer som del av en samlet eiendomsstrategi.
3 Referanseindeks justert for aksjer som er solgt for å investere i eiendom og unotert infrastruktur.
4 Referanseindeks justert for obligasjoner som er solgt for å investere i eiendom og unotert infrastruktur.
5 Prisvekst i tabellen er basert på prisvekst målt i fondets valutakurv og på norske KPI-tall.

Kilder: Norges Bank, Macrobond og Finansdepartementet.