Avkastning av SPU siden 1998 i valutakurven og i norske kroner

Avkastning av SPU siden 1998, målt i fondets valutakurv og norske kroner. Årlig geometrisk gjennomsnitt. Prosent

SPU

 

Portefølje

6,09

7,50

Referanseindeks

5,81

7,21

Meravkastning (prosentenheter) (1)

0,28

0,28

 

 

 

Aksjer

 

Portefølje (2)

6,89

8,20

Referanseindeks (3)

6,44

7,74

Meravkastning (prosentenheter)

0,45

0,46

 

 

 

Obligasjoner

 

Portefølje

3,89

5,27

Referanseindeks (4)

3,65

5,02

Meravkastning (prosentenheter)

0,24

0,24

 

 

 

Realavkastning

 

Inflasjon (5)

2,10

2,44

Forvaltningskostnader

0,08

0,08

Avkastning justert for kostnader og norsk inflasjon

3,83

4,86

  1. Meravkastningen før 2017 er beregnet basert på avkastningen av aksje- og obligasjonsporteføljen.
  2. Aksjeporteføljen uten noterte eiendomsinvesteringer. Norges Bank forvalter både noterte og unoterte eiendomsinvesteringer som del av en samlet eiendomsstrategi.
  3. Referanseindeks justert for aksjer som benyttes som målestokk for eiendom og unotert infrastruktur.
  4. Referanseindeks justert for obligasjoner som benyttes som målestokk for eiendom og unotert infrastruktur.
  5. Inflasjon gitt i tabellen er basert på inflasjon målt i fondets valutakurv og på norske KPI-tall.

Kilder: Norges Bank, Macrobond og Finansdepartementet.