Rapporter og brev

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Statens pensjonsfond

2016