CEM Benchmarking

 • Rapport frå CEM Benchmarking om SPU i 2022

  Statens pensjonsfond utland (SPU)

  Målet for forvaltinga av Statens pensjonsfond utland (SPU) er å oppnå høgast mogeleg avkasting målt i internasjonal valuta etter kostnadar og innanfor dei rammer som gjeld for forvaltinga. Finansdepartementet legg vekt på at Noregs Bank gjennomfører forvaltingsoppdraget på ein kostnadseffektiv måte.

 • Rapport frå CEM Benchmarking om SPN i 2022

  Statens pensjonsfond Norge (SPN)

  Målet for forvaltinga av Statens pensjonsfond Norge (SPN) er å oppnå høgast mogeleg avkasting målt i kroner etter kostnadar og innanfor dei rammer som gjeld for forvaltinga. Finansdepartementet legg vekt på at Folketrygdfondet gjennomfører forvaltingsoppdraget på ein kostnadseffektiv måte.

 • Rapport fra CEM Benchmarking om SPU i 2021

  Statens pensjonsfond utland (SPU)

  Målet for forvaltinga av Statens pensjonsfond utland (SPU) er å oppnå høgast mogeleg avkasting målt i internasjonal valuta etter kostnadar og innanfor dei rammer som gjeld for forvaltinga. Finansdepartementet legg vekt på at Noregs Bank gjennomfører forvaltingsoppdraget på ein kostnadseffektiv måte.

 • Rapport frå CEM Benchmarking om SPN i 2021

  Statens pensjonsfond Norge

  Målet for forvaltinga av Statens pensjonsfond Norge (SPN) er å oppnå høgast mogeleg avkasting målt i kroner etter kostnadar og innanfor dei rammer som gjeld for forvaltinga. Finansdepartementet legg vekt på at Folketrygdfondet gjennomfører forvaltingsoppdraget på ein kostnadseffektiv måte.

 • Rapport fra CEM Benchmarking om SPU i 2020

  Statens pensjonsfond utland (SPU)

  Målet for forvaltningen av Statens pensjonsfond utland (SPU) er å oppnå høyest mulig avkastning målt i internasjonal valuta etter kostnader og innenfor de rammer som gjelder for forvaltningen. Finansdepartementet legger vekt på at Norges Bank gjennomfører forvaltningsoppdraget på en kostnadseffektiv måte.

 • Rapport fra CEM Benchmarking om SPN i 2020

  Statens pensjonsfond Norge (SPN)

  Målet for forvaltningen av Statens pensjonsfond Norge (SPN) er å oppnå høyest mulig avkastning målt i kroner etter kostnader og innenfor de rammer som gjelder for forvaltningen. Finansdepartementet legger vekt på at Folketrygdfondet gjennomfører forvaltningsoppdraget på en mest mulig kostnadseffektiv måte.

 • Rapport fra CEM Benchmarking om SPU i 2019

  Statens pensjonsfond utland (SPU)

  Det kanadiske konsulentfirmaet CEM Benchmarking Inc. (CEM) utarbeider på oppdrag fra Finansdepartementet en årlig rapport som sammenligner forvaltningskostnader for SPU med andre fond internasjonalt. Rapporten for 2019 tyder på at forvaltningskostnadene for SPU, målt som andel av forvaltningskapital, er lave sammenlignet med andre store fond.

 • Rapport fra CEM Benchmarking om SPN i 2019

  Statens pensjonsfond Norge (SPN)

  Det kanadiske konsulentfirmaet CEM Benchmarking Inc. (CEM) utarbeider på oppdrag fra Finansdepartementet en årlig rapport som sammenligner forvaltningskostnader for SPN med andre fond internasjonalt. Rapporten for 2019 tyder på at forvaltningskostnadene for SPN, målt som andel av forvaltningskapital, er lave sammenlignet med andre fond.

 • Rapport fra CEM Benchmarking om SPN i 2018

  Statens pensjonsfond Norge (SPN)

  Det kanadiske konsulentfirmaet CEM Benchmarking Inc. (CEM) utarbeider på oppdrag fra Finansdepartementet en årlig rapport som sammenligner forvaltningskostnader for SPN med andre fond internasjonalt. Rapporten for 2018 tyder på at forvaltningskostnadene for SPN er lave, målt i forhold til forvaltningskapital, sammenlignet med andre fond.

 • Rapport fra CEM Benchmarking om SPU i 2018

  Statens pensjonsfond utland (SPU)

  Det kanadiske konsulentfirmaet CEM Benchmarking Inc. (CEM) utarbeider på oppdrag fra Finansdepartementet en årlig rapport som sammenligner forvaltningskostnader for SPU med andre fond internasjonalt. Rapporten for 2018 tyder på at forvaltningskostnadene for SPU er lave, målt i forhold til forvaltningskapital, sammenlignet med andre store fond.

 • Rapport fra CEM Benchmarking om SPU i 2017

  Det kanadiske konsulentfirmaet CEM Benchmarking Inc. (CEM) utarbeider på oppdrag fra Finansdepartementet en årlig rapport som sammenligner forvaltningskostnader for SPU med andre fond internasjonalt. Rapporten for 2017 tyder på at forvaltningskostnadene for SPU er lave, målt i forhold til forvaltningskapital, sammenlignet med andre store fond.

 • Rapport fra CEM Benchmarking om SPN i 2017

  Det kanadiske konsulentfirmaet CEM Benchmarking Inc. (CEM) utarbeider på oppdrag fra Finansdepartementet en årlig rapport som sammenligner forvaltningskostnader for SPN med andre fond internasjonalt. Rapporten for 2017 tyder på at forvaltningskostnadene for SPN er lave, målt i forhold til forvaltningskapital, sammenlignet med andre fond.

 • Rapport om CEM Benchmarking om SPN i 2016

  Statens pensjonsfond Norge (SPN)

  Målet for forvaltningen av Statens pensjonsfond Norge (SPN) er å oppnå høyest mulig avkastning etter kostnader innenfor de rammer som gjelder for forvaltningen. Finansdepartementet legger vekt på at Folketrygdfondet gjennomfører forvaltningsoppdraget på en mest mulig kostnadseffektiv måte

 • Rapport fra CEM Benchmarking om SPU i 2016

  Statens pensjonsfond utland (SPU)

  Målet for forvaltningen av Statens pensjonsfond utland (SPU) er å oppnå høyest mulig avkastning etter kostnader innenfor de rammer som gjelder for forvaltningen. Finansdepartementet legger vekt på at Norges Bank gjennomfører forvaltningsoppdraget på en mest mulig kostnadseffektiv måte

 • Rapport fra CEM Benchmarking om SPU i 2015

  Målet for forvaltningen av Statens pensjonsfond utland (SPU) er å oppnå høyest mulig avkastning etter kostnader innenfor de rammer som gjelder for forvaltningen. Finansdepartementet legger vekt på at Norges Bank gjennomfører forvaltningsoppdraget på en mest mulig kostnadseffektiv måte.

 • Rapport fra CEM Benchmarking om SPN i 2015

  Målet for forvaltningen av Statens pensjonsfond Norge (SPN) er å oppnå høyest mulig avkastning etter kostnader innenfor de rammer som gjelder for forvaltningen. Finansdepartementet legger vekt på at Folketrygdfondet gjennomfører forvaltningsoppdraget på en mest mulig kostnadseffektiv måte.

 • Rapport fra CEM Benchmarking om SPN i 2014

  Sammenligningsgruppen består av pensjonsfond med tilsvarende størrelse på den interne aksjeforvaltningen som SPN (8 amerikanske, 3 kanadiske og 5 europeiske fond). Sammenligningsgruppens medianmarkedsverdi var 39 mrd. euro i 2014. SPNs gjennomsnittlige markedsverdi i 2014 var 21 mrd. euro.

 • Rapport fra CEM Benchmarking om SPU i 2014

  CEM Benchmarking Inc. (CEM) utarbeider på oppdrag fra Finansdepartementet en årlig rapport som sammenlikner forvaltningskostnader, totalavkastning og relativ avkastning i Statens pensjonsfond utland (SPU) med andre store fond. Den siste publiserte rapporten inneholder analyser for tiårsperioden 2005-2014.

 • Rapport fra CEM Benchmarking om Statens pensjonsfond Norge i 2013

  CEM Benchmarking Inc. (CEM) utarbeider på oppdrag fra Finansdepartementet en årlig rapport som sammenlikner Statens pensjonsfond Norges (SPN) forvaltningskostnader, avkastning og meravkastning med andre store fond. Den siste publiserte rapporten inneholder data fram til og med 2013.

 • Rapport fra CEM Benchmarking om Statens pensjonsfond Norge i 2012

  CEM Benchmarking Inc. (CEM) utarbeider på oppdrag fra Finansdepartementet en årlig rapport som sammenlikner Statens pensjonsfond Norges (SPN) meravkastning og forvaltningskostnader med andre store fond. Den siste publiserte rapporten inneholder data fram til og med 2012.

 • Rapport fra CEM Benchmarking om Statens pensjonsfond utland i 2013

  CEM Benchmarking Inc. (CEM) utarbeider på oppdrag fra Finansdepartementet en årlig rapport som sammenlikner Statens pensjonsfond utlands (SPU) forvaltningskostnader, totalavkastning og meravkastning med andre store fond. Den siste publiserte rapporten inneholder data til og med 2013.

 • Rapport fra CEM Benchmarking om Statens pensjonsfond utland i 2012

  CEM Benchmarking Inc. (CEM) utarbeider på oppdrag fra Finansdepartementet en årlig rapport som sammenlikner Statens pensjonsfond utlands (SPU) avkastning, meravkastning og forvaltningskostnader med andre store fond. Den siste publiserte rapporten inneholder data fram til og med 2012.

 • Rapport fra CEM Benchmarking om Statens pensjonsfond Norge i 2011

  CEM Benchmarking Inc. (CEM) utarbeider på oppdrag fra Finansdepartementet en årlig rapport som sammenlikner Statens pensjonsfond Norges (SPN) meravkastning og forvaltningskostnader med andre store fond.

 • Rapport fra CEM Benchmarking om Statens pensjonsfond utland i 2011

  CEM Benchmarking Inc. (CEM) utarbeider på oppdrag fra Finansdepartementet en årlig rapport som sammenlikner Statens pensjonsfond utlands (SPU) avkastning, meravkastning og forvaltningskostnader med andre store fond.

 • Rapport fra CEM: Benchmarking om Statens pensjonsfond utland 2010

  CEM Benchmarking Inc. (CEM) utarbeider på oppdrag fra Finansdepartementet en omfattende årlig rapport som sammenlikner Statens pensjonsfond utlands (SPU) avkastning, meravkastning og forvaltningskostnader med andre store fond.

 • Rapport fra CEM: Benchmarking om Statens pensjonsfond Norge 2010

  CEM Benchmarking Inc. (CEM) utarbeider på oppdrag fra Finansdepartementet en omfattende årlig rapport som sammenlikner Statens pensjonsfond Norges (SPN) meravkastning og forvaltningskostnader med andre store fond.

 • Rapport fra CEM Benchmarking om Statens pensjonsfond Norge i 2009

  CEM Benchmarking Inc. (CEM) utarbeider på oppdrag fra Finansdepartementet en omfattende årlig rapport som sammenlikner Statens pensjonsfond Norges (SPN) differanseavkastning (mer-/mindreavkastning) og forvaltningskostnader med andre store fond. Den siste publiserte rapporten inneholder data fram til og med 2009.

 • Rapport fra CEM Benchmarking om Statens pensjonsfond utland i 2009

  CEM Benchmarking Inc. (CEM) utarbeider på oppdrag fra Finansdepartementet en omfattende årlig rapport som sammenlikner Statens pensjonsfond utlands (SPU) avkastning, differanseavkastning (mer-/mindreavkastning) og forvaltningskostnader med andre store fond. Den siste publiserte rapporten inneholder data fram til og med 2009.

 • Rapport fra CEM Benchmarking om Statens pensjonsfond Norge i 2008

  CEM Benchmarking Inc. (CEM) utarbeider på oppdrag fra Finansdepartementet en omfattende årlig rapport som sammenlikner Statens pensjonsfond Norges (SPN) differanseavkastning og forvaltningskostnader med andre store fond. Rapporten ferdigstilles i andre halvår hvert år. Den siste publiserte rapporten inneholder derfor data fram til og med 2008.

 • Rapport fra CEM Benchmarking om Statens pensjonsfond utland i 2008

  CEM Benchmarking Inc. (CEM) utarbeider på oppdrag fra Finansdepartementet en omfattende årlig rapport som sammenlikner Statens pensjonsfond utlands avkastning, differanseavkastning og forvaltningskostnader med andre store fond. Rapporten ferdigstilles i 2. halvår hvert år. Den siste publiserte rapporten inneholder derfor data fram til og med 2008.

 • Rapport fra CEM Benchmarking om Statens pensjonsfond - Utland i 2006

  CEM Benchmarking Inc. utarbeider på oppdrag fra Finansdepartementet en omfattende årlig rapport som sammenlikner Pensjonsfondet – Utlands forvaltningskostnader, avkastning og meravkastning med andre store fond. Departementet har fått CEM til å utarbeide et sammendrag av analysene for 2006.