St.meld. nr. 16 (2007-2008)

Om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2007

Om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2007

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no