Meld. St. 9 (2021–2022)

Statens pensjonsfond 2022

Finansdepartementet legger i denne meldingen frem resultater og vurderinger av forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2021. Meldingen drøfter flere viktige temaer, herunder gjennomgangen av Norges Banks forvaltning av SPU og klimarisiko.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget