Meld. St. 27 (2012–2013)

Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2012

Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2012

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no