Meldinger til Stortinget

Meld. St. 27 (2012–2013)

Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2012

Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2012

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget