St.meld. nr. 20 (2008-2009)

Om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2008

Om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2008

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget