Høring - Nye regler om forvaltningen av Statens pensjonsfond - Utland

Status: Under behandling

Høringsfrist: 15.10.2009