Meld. St. 23 (2015–2016)

Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2015

Finansdepartementet legger i denne meldingen fram resultater og vurderinger av forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2015. Meldingen drøfter videreutvikling av strategien for investeringene, med vekt på unotert eiendom og infrastruktur. Den gjør også rede for arbeidet med ansvarlig forvaltning.

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no