Meld. St. 23 (2015–2016)

Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2015

Finansdepartementet legger i denne meldingen fram resultater og vurderinger av forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2015. Meldingen drøfter videreutvikling av strategien for investeringene, med vekt på unotert eiendom og infrastruktur. Den gjør også rede for arbeidet med ansvarlig forvaltning.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget