St.meld. nr. 24 (2006-2007)

Om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2006

Om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2006

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no