Meld. St. 26 (2016–2017)

Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2016

Finansdepartementet legger i denne meldingen fram resultater og vurderinger av forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2016. Meldingen drøfter videreutvikling av strategien for investeringene, herunder valg av aksjeandel i SPU. Den gjør også rede for arbeidet med ansvarlig forvaltning.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget