Høring – energiaksjer i Statens pensjonsfond utland (SPU)

Finansdepartementet sender med dette på høring råd fra Norges Bank om å ta olje- og gassektoren ut av Statens pensjonsfond utlands (SPUs) referanseindeks for aksjer

Status: På høring

Høringsfrist: 11.05.2018