Meld. St. 29 (2016–2017)

Perspektivmeldingen 2017

Perspektivmeldingen 2017 drøfter viktige utfordringer for norsk økonomi, for offentlige finanser og for videreføring av de norske velferdsordningene i et langsiktig perspektiv.

Les dokumentet

Tallene bak figurene
Bakgrunnsnotater mv.
Beregning av Norges nasjonalformue til Perspektivmeldingen 2017

Følg meldingen videre på www.stortinget.no